Slovakia Dutch Englisch Tr

Hotline 9.00 - 17.00

+421 915 95 89 49

Anlaşmalı ortaklarımız aracılığıyla size aşağıdaki hizmetleri sağlıyoruz:

 • firma kuruluşu
 • yasal, muhasebe ve vergi hizmetleri
 • yasal hizmetler
 • şirket merkez adresi sağlıyoruz

Yasal, muhasebe ve vergi hizmetleri

Size şu hizmetleri sunmaktayız:

 • vergi beyanı
 • yasal hizmetler
 • maaş ve personel ajandası yürütümü
 • muhasebe işlemleri

Vergi hizmetleri 
 

 • gerçek şahıslar için gelir vergisi beyanı
 • tüzel şahıslar için gelir vergisi beyanı
 • ödenecek vergi miktarı hesabı 
 • ertelenmiş vergi miktarı hesabı 
 • vergi temelini arttıran ve azaltan maddeler 
 • katma değer vergisi 
 • motorlu taşıtlar vergisi 
 • bağımlı faaliyet vergisi - çalışanlarınız için yıllık vergi hesabı
 • tüzel ve gerçek şahıslar için gelir vergisi ön ödemelerinin hesabı
 • emlâk vergisi

Yasal hizmetler
Yasal değişiklikleri izlemeye vaktiniz yok ve rahatsız edilmeden ticari faaliyetlerinize odaklanmak, zaman ve paradan tasarruf etmek, istenmeyen durumlardan kaçınmak mı istiyorsunuz? Danışmanlık hizmetlerimiz çerçevesinde size mevcut konu hakkındaki yasalar ve mevzuat hakkında bilgi veriyoruz.

Anlaşmalı ortaklarımız aracılığıyla sizin için aşağıdaki hizmetleri sağlıyoruz:

 • Ticari şirketi kurulumu, oluşumu, değişiklikleri ve feshi için komple yasal servis
 • Ticari hisselerin transferi, anlaşma ve diğer belgelerin hazırlanması
 • Ticari ortaklarınızla imzalayacağınız sözleşmelerde danışmanlık
 • Mahkeme ve diğer yargı organlarına arz edilecek belgelerin hazırlanması
 • Alacakların mahkeme yoluyla ve mahkeme dışı icrası
 • Her türlü ticari konuda mahkeme ve diğer yargı organları nezdinde temsicilik
 • Slovakya Cumhuriyeti mevzuatı hakkında bilgi ve tavsiyeler
 • Şirketimizin başarısı, taleplerinizi kendi işimizcesine üstlenmemizde yatıyor.

Maaş ve personel gündemi işletimi

Mevcut altyapı doğrultusunda maaş hesapları

 • Çalışanlarınızın sigorta primleri hesabı
 • Bağımlı faaliyet yıllık vergi hesapları
 • Yıllık sağlık sigortası hesapları
 • Aylık sağlık sigortası, sosyal sigortalar ve vergi dairesi ödemeleri
 • Aylık çalışan vergisi ön ödemeleri, üç aylık çalışan vergileri listesi, yıllık çalışan vergileri beyanları
 • Sigorta kurumuna kayıt ve kayıt silme
 • Sigorta kurumları ile iletişim, tüm belgelerin sağlık ve sosyal sigorta kurumlarına arzı
 • Her türlü çalışma sözleşmesinin ve maddi sorumluluk anlaşmasının hazırlanması
 • Çalışanların kaydı ve kayıt silinmesi
 • Personel sicili yürütümü

Muhasebe işlemleri

 • Basit muhasebe işlemleri
 • İkili muhasebe işlemleri
 • Geçmişe dönük muhasebe hesapları
 • Mali bilanço hazırlanması
 • Sıradışı mali bilanço hazırlanması
   

Bize yazin